Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 22.1. do 29.1.2023 - 04. týden

neděle 22.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za živou i zemřelou rodinu Zadákovu
10:00 Akce Farní kafe s P. Františkem
pondělí 23.1. pondělí 3. týdne v mezidobí
Farní sál 17:00 Akce Společenství 10+
19:30 Akce Modlitební setkání - vede Toník Škoch
úterý 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za ČR a prezidentské volby
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
čtvrtek 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Za zdraví a Boží požehnání pro Dušana s rodinou
17:35 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 27.1. sv. Anděly Mericiové, panny
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 28.1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Kostel povýšení sv. Kříže, Vinoř 10:00 Akce Setkání ministrantů
  • Pro kluky a holky, kteří chtějí pomáhat u oltáře.
  • Každé setkání trvá cca hodinu během které se jednak snažíme trochu něco dozvědět o ministrování, procvičit si konkrétní dovednosti a také si užít nějakou zábavu.
  • Pozvání je pro ty, kteří už ministrují i pro ty, kteří by chtěli začít.
neděle 29.1. 4. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za farnosti Čakovice a Vinoř.

  • Z rozhodnutí otce arcibiskupa Jana bylo v naší arcidiecézi založeno adorační společenství. Jeho účelem je podpořit věřící k modlitbě u Ježíše přítomného v eucharistii. Jeho pravidla a další podrobnosti můžete nalézt v článku na webu, případně u otce Františka.
  • Účet pro přispění do sbírky na dnešní neděli Božího slova je 45301130/2700 VS 920720. Podrobnosti naleznete také na webu.
  • K dispozici je také kurz pro lektory který se bude konat 18. 2. od 10:00. Ještě máme pár volných míst. Nebojte se přihlásit, budu rád když se společně něco naučíme a rozšíříme řady těch, kteří se zapojují do přípravy a průběhu bohoslužby. Dovolil bych si zvlášť pozvat muže, zatím není přihlášen ani jeden a myslím si, že je dobře, když je složení lektorů pestré.