Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 4.2. do 11.2.2024 - 06. týden

neděle 4.2. s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za zmírnění potíží a uzdravení syna Karla
pondělí 5.2. památka sv. Agáty, panny a mučednice
Farní sál 15:30 Akce NENÍ Náboženství dětí 1. - 2. třída s Míšou
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online, vede Toník Škoch
úterý 6.2. památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za dar uzdravení a osvobození ze strachu a za uzdravení vztahů v rodině
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
15:00 Akce Setkání seniorů - příprava k nedělnímu udělování sv. nemocných a povídání o cestě do Compostely
17:00 Akce setkání 12+ s Anežkou Hesovou
čtvrtek 8.2. sv. Jeronýma Emiliániho
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Za + tatínka Václava.
18:00 Adorace
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
17:45 Akce Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 9.2. pátek 5. týdne v mezidobí
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 11.2. s udílením svátosti nemocných
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za nemocné z našeho farního společenství i za ty, které nosíme v srdci, za naději a požehnání pro ně a pro ty, kteří o ně pečují

 

Děkujeme všem brigádníkům za včerejší úklid kostela a fary.

V neděli 11. 2. při mši svaté bude udělena svátost pomazání nemocných. Tato svátost je určena všem nemocným jako posila v utrpení a možnost k uzdravení. K přijetí svátosti jsou tak pozváni všichni nemocní - ať již tělesně či psychicky. K přijetí svátosti je dobré se připravit: svátostí smíření případně účastí na povídání o svátosti, kdy bychom si o ní něco řekli. Možnosti budou: v neděli 4. 2. od 18:00 na faře v Čakovicích, při setkání seniorů 6. 2. od 15:00 v Čakovicích, 7. 2. od 9:30 ve Vinoři.

Svátost pomazání nemocných nabízíme i těm, kteří jsou doma a do kostela se nedostanou, dejte o sobě vědět buď P. Františkovi nebo Aničce Steinové.

V únoru (24. od 15:00) nás čeká duchovní obnova ve Vinoři. Další společné akce naleznete v kalendáři na webu.