Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 1.1. do 8.1.2023 - 01. týden

neděle 1.1. MŠE SVATÁ S OBNOVOU MANŽELSKÝCH SLIBŮ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 ( volná intence )
10:00 Novoroční koncert - varhany a zpěv
pondělí 2.1. památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Farní sál 17:00 Pondělky 12+
ONLINE 20:30 Setkání nad Biblí online - vede Toník Škoch
úterý 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
Farní kostel sv. Remigia 08:00 ( volná intence )
Farní sál 15:00 Setkání seniorů
18:30 Co je Bible a jak na ni?
čtvrtek 5.1. čtvrtek 2. týdne po Narození Páně
Farní kostel sv. Remigia 17:00 za + tatínka Miroslava Žofáka
pátek 6.1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Farní sál 16:30 Modlitby matek
neděle 8.1. svátek Křtu Páně
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Boží požehnání kmotře a kmotrovi a celé jejich rodině, za dar víry

Kdo by se chtěl zapojit do Tříkrálové sbírky, je možné přihlásit se u Anny Steinové T: 606 805 494 nebo u Marty Bendové T: 606 407 420. Žehnání koledníků bude ve čtvrtek 5. 1. na konci mše svaté. Tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhne v neděli 8. 1. po mši svaté. Děkujeme za vaše dary.

V pondělí 2. 1. není náboženství s Míšou.

Posvěcenou vodu, křídu a kadidlo můžete využít při žehnání vašich domovů. Žehnat můžete buď vy sami na základě všeobecného kněžství ze křtu, případně můžete oslovit mě, nebo bratra jáhna Honzu. Modlitbu požehnání naleznete v článku na webu farnosti.