Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 18.2. do 25.2.2024 - 08. týden

neděle 18.2. 1. neděle postní, s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za Dášu Hovorkovou.
pondělí 19.2. pondělí 1. postního týdne
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí 1. - 2. třída s Míšou
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online, vede Toník Škoch
úterý 20.2. úterý 1. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 19:00 Mše svatá Za dar zdraví a Boží požehnání pro Boženu a její rodinu.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Akce setkání 12+ s Anežkou Hesovou
čtvrtek 22.2. svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Za naše děti a za všechny psychicky nemocné děti a mládež a jejich blízké.
18:00 Adorace Adorace s možností svátosti smíření (zpovědi) do 19:00.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
17:45 Akce Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 23.2. pátek 1. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Akce Křížová cesta
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 24.2. sobota 1. postního týdne
fara Vinoř 15:00 Akce postní duchovní obnova - přednášející Pavlína Bílková
neděle 25.2. 2. NEDĚLE POSTNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá pro děti Za děti, které se připravují na přijetí Pána Ježíše v Eucharistii
Farní sál 10:00 Akce Farní kafe s P. Františkem
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Za Gábi a Helču s prosbou o Boží požehnání, dary Ducha svatého a pomoc Matky Boží

S postní dobou je také spojena tzv. Postní almužna. Finance ušetřené za odřeknuté si požitky můžete schraňovat do kasičky a o Velikonoční neděli je buď přinést do kostela, kde budou shromážděné prostředky využity farní charitou a nebo je poskytnout někomu potřebnému. Vytištěné kasičky budou k dispozici od příští neděle, případně si ji můžete vytisknout z webu www.postnialmuzna.cz.

Milí přátelé, kdo by si chtěl zpestřit postní dobu kvalitním křesťanským filmem, může přijít v úterý 20. 2. v 19 hodin na faru, kde budeme promítat film z platformy Filmana. Jaký? To vyberete vy, kdo dorazíte. Od 19 hodin je možnost přijít a seznámit se s nabídkou filmů, domluvit se nebo odhlasovat výběr a v 19.30 začíná projekce. Další (stejná) příležitosti budou 29. 2.; 14. 3. a 19. 3. srdečně zvou Anežka a Eliška.

Postní duchovní obnova bude v sobou od 15:00 v sále na faře ve Vinoři, provází Pavlína Bílková. Případné postní občerstvení na odpoledne bude vítáno. Ke svátosti smíření bude k dispozici o. František Čech. Farní zpovědní den bude 19. 3. od 17:00.

Příští neděli je určená sbírka: Haléř sv. Petra. Finance vybrané o této sbírce se poskytují papeži, aby jimi mohl pomáhat potřebným.

Ve dnech 19. – 21. dubna 2024 proběhne v Praze ekumenické setkání mládeže nazvané: „Ty znáš můj neklid“. Toto setkání, pořádané společně s bratry z Taizé, navazuje na tradici ekumenických setkání, které komunita pořádala v České republice naposledy na přelomu let 2014/2015. Rádi bychom na setkání pozvali účastníky ve věku 18–35 let. Na programu setkání budou společné modlitby se zpěvy z Taizé, biblické úvody vedené bratrem z komunity, workshopy a sdílení ve skupinkách, do kterých budou zapojeni účastníci z ČR, Slovenska a dalších evropských zemí. Ubytování mladých poutníků bude zajištěno v rodinách. Na setkání je možné se přihlásit do 31. března 2024 na www.taize2024.cz.

Rádi bychom zachovali důležitý aspekt setkání, kterým je ubytování přímo v rodinách. Rádi bychom proto požádali pražská farní společenství o pomoc při jeho zajištění. Účastníci setkání jsou instruováni, aby si vzali spacák a karimatku. Není potřeba více než místa na zemi. Po snídani budou mladí poutníci odcházet na program, z něhož se vrátí až večer. Pokud by to bylo možné, prosíme o zajištění snídaně pro ubytované v sobotu 20. dubna a v neděli 21. dubna. Pro dotazy k ubytování kontaktujte, prosím, hlavního organizátora Petra Pijáčka: e-mail: [email protected], tel.: 776 732 213.

V neděli 7. 4. by začala příprava na přijetí svátosti biřmování. Společně bychom se scházeli vždy v neděli od 18:00. Příprava bude společná s Vinoří a místo bude upřesněno podle poměru přihlášených. Minimální věk je 15 let, zájemci se mohou hlásit na e-mailu [email protected]. Mladší 15 let se mohou přihlásit po předchozím rozhovoru s P. Františkem.

Po Velikonocích by také začal nový běh přípravy na křest. Pokud víte o někom, kdo o křtu uvažuje, můžete mu dát vědět, zprostředkovat setkání.