Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 10.9. do 17.9.2023 - 37. týden

neděle 10.9. 23. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Za odpuštění všem, kdo našemu rodu způsobil bolest a ztrátu kdykoliv v minulosti a přítomnosti.
Kaple Povýšení sv. Kříže v Letňanech 16:00 Za obyvatele MČ Letňany.
kaple sv. Kříže v Letňanech - Stará náves 17:00 divadlo pro děti "Jak šel pejsek poprvé do školy" pořádá MČ Letňany v rámci posvícení
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 13:00 v rámci akce Babí léto, program na nástěnce
pondělí 11.9. pondělí 23. týdne v mezidobí
Farní sál 19:30 Společenství dospělých
úterý 12.9. Jména Panny Marie
Farní kostel sv. Remigia 08:00 ( volná intence )
Farní sál 09:30 Setkání maminek s malými dětmi
středa 13.9. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Farní sál 17:00 společenství dětí od 10 do 12 let s Anežkou Drlíkovou
čtvrtek 14.9. svátek Povýšení svatého Kříže
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Za + Oldřicha Chumana.
18:00 Adorace s možností zpovědi (svátosti smíření) do 18:55.
pátek 15.9. památka Panny Marie Bolestné
Farní sál 16:30 Modlitby matek
sobota 16.9. památka sv. Ludmily, mučednice
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Setkání ministrantů
neděle 17.9. 24. neděle v mezidobí, s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 za Boží požehnání a ochranu na pouti

S novým školním rokem se rozeběhne nejen výuka náboženství pro děti, ale také možnost přípravy na křest pro náctileté a dospělé. Pokud byste věděli o někom, kdo o křtu uvažuje, neváhejte ho povzbudit k setkání se mnou.
 
V rámci letňanské pouti si můžete projít zajímavou naučnou stezku, kterou připravila Eva Jelínková.