Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 10.9. do 17.9.2023 - 37. týden

neděle 10.9. 23. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za odpuštění všem, kdo našemu rodu způsobil bolest a ztrátu kdykoliv v minulosti a přítomnosti.
Kaple Povýšení sv. Kříže v Letňanech 16:00 Mše svatá Za obyvatele MČ Letňany.
kaple sv. Kříže v Letňanech - Stará náves 17:00 Akce divadlo pro děti "Jak šel pejsek poprvé do školy" pořádá MČ Letňany v rámci posvícení
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 13:00 Mše svatá v rámci akce Babí léto, program na nástěnce
pondělí 11.9. pondělí 23. týdne v mezidobí
Farní sál 19:30 Akce Společenství dospělých
úterý 12.9. Jména Panny Marie
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá ( volná intence )
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkávání maminek s malými dětmi probíhá každé úterý od 9:30 na faře nebo na farní zahradě. V případě zájmu nás prosím dopředu kontaktujte (kdyby nám např. náhle onemocněly děti a setkání se muselo zrušit). Telefon: Markéta 723 546 600, Eva 737 378 801. Více informací v plakátu.
Rády přijmeme mezi sebe i ukrajinské maminky s dětmi!
středa 13.9. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Farní sál 17:00 Akce společenství dětí od 10 do 12 let s Anežkou Drlíkovou
čtvrtek 14.9. svátek Povýšení svatého Kříže
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Za + Oldřicha Chumana.
18:00 Adorace Adorace s možností zpovědi (svátosti smíření) do 18:55.
pátek 15.9. památka Panny Marie Bolestné
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek V naší farnosti se schází modlitební skupinky hnutí Modlitby matek. První skupinka se schází zpravidla v pátek v 16:30 na faře. Budeme velice rády za vaši účast, prosíme, kontaktujte nás. Kontakt: [email protected]
Informace o průběhu modlitebního setkání naleznete zde: http://www.modlitbymatek.cz/modlitebni-setkani.
sobota 16.9. památka sv. Ludmily, mučednice
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Akce Setkání ministrantů
neděle 17.9. 24. neděle v mezidobí, s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za Boží požehnání a ochranu na pouti

S novým školním rokem se rozeběhne nejen výuka náboženství pro děti, ale také možnost přípravy na křest pro náctileté a dospělé. Pokud byste věděli o někom, kdo o křtu uvažuje, neváhejte ho povzbudit k setkání se mnou.
 
V rámci letňanské pouti si můžete projít zajímavou naučnou stezku, kterou připravila Eva Jelínková.