Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 24.3. do 31.3.2024 - 13. týden

neděle 24.3. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za Boží pomoc a moudrost pro kamarádku Lucku v těžké životní situaci
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 15:00 Mše svatá ( volná intence )
pondělí 25.3. PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí 1. - 2. třída s Míšou
19:30 Akce Modlitební setkání, vede Toník Škoch
úterý 26.3. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za duše v očistci.
17:00 Akce Zpovědní den Možnost svátosti smíření před Velikonocemi pro děti, mladé i dospělé. Zpovídat budou: P. František Čech, P. Petr Havlík a P. Roman Kubín.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
čtvrtek 28.3. ZELENÝ ČTVRTEK
Farní kostel sv. Remigia 18:00 Mše svatá Za + Naďu Cvengrošovou.
19:00 Adorace Možnost tiché modlitby do 22:00.
pátek 29.3. VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
Farní kostel sv. Remigia 10:00 Akce Křížová cesta
17:30 Akce Velkopáteční obřady
velkopáteční putování 10:30 Akce velkopáteční putování sraz před kostelem (po křížové cestě) v 10:30 hod., vlakem z nádraží Čakovice v 10:57, návrat kolem 15 hod. Další informace v článku na webu.
sobota 30.3. BÍLÁ SOBOTA
Farní kostel sv. Remigia 20:00 Mše svatá Za farnost, zvláště za nově pokřtěné.
neděle 31.3. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá +za živou a zemřelou rodinu Špičákovu, Novotnou, Oralovu a Vičíkovu - za obrácení a dar víry
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Za farnosti v Čakovicích a ve Vinoři.

K dostání je nové číslo časopisu Remigius.

V úterý bude zpovědní den od 17:00 do cca 19:00 (resp. podle potřeby).

Přehled bohoslužeb o Velikonocích naleznete na nástěnkách a webu.

Po křížové cestě na Velký pátek jste zváni na společné putování. Více informací na nástěnkách a webu.

V neděli na Slavnost zmrtvýchvstání Páně je možné společně dojít na mši svatou do Letňan, sraz u kostela v 17:10. Mše začíná v 18 hod. v obřadní síni radnice MČ Letňany.

Vzadu na stole je rozpis, kdy bude otevřený kostel k tiché modlitbě během Velikonoc. Prosíme o pomoc s hlídáním otevřeného kostela. Zapište se ke konkrétní hodině.