Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 20.11. do 27.11.2022 - 47. týden

neděle 20.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za farnosti Čakovice a Vinoř.
pondělí 21.11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Farní kostel sv. Remigia 19:30 Modlitební setkání - vede Tonda Škoch
Farní sál 15:30 Náboženství dětí - předškoláci, 1. - 2. třída
17:00 Setkání 12+ s Anežkou
úterý 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Farní kostel sv. Remigia 10:00 ( volná intence )
Farní sál 09:30 Setkání maminek s malými dětmi
18:30 Co je Bible a jak na ni?
středa 23.11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Farní sál 19:00 Ekonomická rada
čtvrtek 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Za ty, kteří letos přijali svátost biřmování nebo tuto svátost obnovili, za Boží požehnání a dary Ducha Sv. jim i jejich rodinám.
Farní sál 15:30 Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 25.11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Farní sál 16:30 Modlitby matek
sobota 26.11. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Farní kostel sv. Remigia 10:00 Setkání ministratnů
15:00 Slavnostní mše svatá za mons. Antonína Bradnu (výročí 100 let od jeho narození) slaví biskup Václav Malý.
Po mši následuje vernisáž výstavy a diskusní pořad v čakovickém zámku.
neděle 27.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Čakovický zámek 16:00
Srdečně zveme na duchovní obnovu na téma "Příprava srdce na Vánoce" s Kateřinou Lachmanovou. Obnova proběhne 27. 11. od 16:00 v sále Čakovického zámku. Během obnovy bude přítomen také P. František k možnosti svátosti smíření. Parkování bude možné na parkovišti u zámku. Pro děti je připraveno hlídání.
PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. (*1964) je teoložkou a psycholožkou, autorkou duchovní literatury, věnuje se přednáškové činnosti.
Více informací zde
Farní kostel sv. Remigia 08:59 Žehnání adventních věnců
09:00 Za uzdravení kamarádky Markéty, za dar znovuobrácení Ondřeje a za požehnání celé jejcih rodiny

V úterý 22. 11. je výjimečně mše sv. až od 10:00 z důvodu návštěvy seniorů z farnosti Praha Chodov.

Ve čtvrtek nebude po mši svaté adorace a možnost svátosti smíření.

V sobotu od 10:00 do 11:00 bude setkání ministrantů v kostele sv. Remigia.