Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 30.7. do 6.8.2023 - 31. týden

neděle 30.7. 17. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za farnosti v Čakovicích a Vinoři.
pondělí 31.7. památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
online 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Toník Škoch
čtvrtek 3.8. čtvrtek 17. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá ( volná intence )
18:00 Adorace Adorace s možností svátosti smíření.
neděle 6.8. svátek Proměnění Páně
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za + babičku Janu

Příští neděli bude sbírka určena do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních).

Na stránkách farnosti je přehled skupin náboženství, katechezí a společenství pro děti a mladé, tak jak budou v naší farnosti probíhat v novém školním roce. Přihlášky je možné zaslat přes formulář na webu.

KTF UK otevírá nový KATECHETICKÝ KURZ.  Bližší informace o časovém a obsahovém plánu kurzu naleznete na: https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-258.html

V neděli 13. srpna bude poutní mše svatá od 15:00 u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Třeboradicích. Hlavním celebrantem bude P. Christian Pšenička OPraem.