Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 23.4. do 30.4.2023 - 17. týden

neděle 23.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za Boží požehnání a pokoj pro kamarádku Gabrielu a uzdravení vztahů v rodině
10:00 Akce Farní kafe s P. Františkem
10:00 Akce Jarní koncert varhany a zpěv
17:00 Akce Koncert hudební festival
Farní sál 16:00 Akce Setkání ministrantů
  • Pro kluky a holky, kteří chtějí pomáhat u oltáře.
  • Každé setkání trvá cca hodinu během které se jednak snažíme trochu něco dozvědět o ministrování, procvičit si konkrétní dovednosti a také si užít nějakou zábavu.
  • Pozvání je pro ty, kteří už ministrují i pro ty, kteří by chtěli začít.
pondělí 24.4. sv. Jiří, mučedníka
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí 1.- 2. třída s Míšou
17:00 Akce Společenství 10+
19:30 Akce Modlitební setkání - vede Toník Škoch
úterý 25.4. svátek sv. Marka, evangelisty
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za živou i zemřelou rodinu Fresarovu
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Akce Konzultace Farní charity (nejen pro seniory a pečující osoby) vede Vl. Fryč
čtvrtek 27.4. čtvrtek 3. velikonočního týdne
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Za nedávno zesnulého Mirka a za Boží požehnání pro jeho partnerku Květu
17:35 Adorace Adorace s možností svátosti smíření do 18:25.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 28.4. sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 30.4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře)
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za + Elišku Jakubcovou, mši sv. doprovází schola

V měsíci květnu zveme od 16:30 ke společné modlitbě růžence. 

Liturgické okénko: výzva k modlitbě Otče náš je ve mši proto, abychom mohli začínat společně už prvním slovem "Otče". Proto jste si možná všimli, že odstoupím od mikrofonu a modlitbu nezačínám.