Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 4.12. do 11.12.2022 - 49. týden

neděle 4.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za zemřelou babičku Máriu a kmotra Dušana
pondělí 5.12. pondělí 2. adventního týdne
Farní sál 17:00 Akce Setkání 12+ s Anežkou Setkání 12+ s Anežkou
19:30 Akce Modlitební setkání - vede Tonda Škoch Modlitební setkání ve farním sále - vede Tonda Škoch
úterý 6.12. sv. Mikuláše, biskupa
Farní kostel sv. Remigia 06:30 Mše svatá Za posilu v nemoci.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkání maminek s malými dětmi
15:00 Akce Setkání seniorů Setkání seniorů ve farním sále na faře.
18:30 Akce Co je Bible a jak na ni? Cyklus přednášek a setkání o Bibli a tím, co je možné v ní nalézt a co ne.
  1. Kde se vzala Bible a co od ní můžu čekat? Slovo Boží a slovo lidské 8. 11. 2022
  2. SZ – Knihy Mojžíšovy 22. 11. 2022
  3. SZ – Historické knihy 6. 12. 2022
  4. SZ – Proroci 20. 12. 2022
  5. SZ – Žalmy a knihy mudroslovné 3. 1. 2023
  6. NZ – evangelia 17. 1. 2023
  7. NZ – skutky apoštolů, katolické listy 31. 1. 2023
  8. NZ – apoštol Pavel 14. 2. 2023
  9. NZ – Janovy listy, Apokalypsa 28. 2. 2023
čtvrtek 8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Farní kostel sv. Remigia 16:30 Akce modlitba růžence modlitba růžence
17:00 Mše svatá Za zemřelé rodiče Zdenu a Jiřího
17:30 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 9.12. sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 11.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Na úmysl dárce - požehnání pro rodinu.

 

 

V pondělí 5. 12. odpadá náboženství s Míšou od 15:30 hod. 

Děkujeme paní Markétě Žerdíkové za vytvoření krásného adventního věnce.

V sobotu 10. 12. bude odpoledne otevřen kostel. Od 17:00 pak bude komentovaná prohlídka.

V neděli 11.12. od 17:00 jste zváni na adventní koncert sboru Camerata.

Adventní zpovídání pro děti a rodiče bude v úterý 13. 12. od 17:00 ve Vinoři. Pro dospělé nabízím zpovědní den v Čakovicích 20. 12. také od 17:00, zpovídat se bude vždy do vyčerpání zásob kajícníků.

Nový otec arcibiskup Jan se snaží co nejdříve poznat farnosti v arcidiecézi. Jedním z nástrojů jsou vizitace, která provedou okrskoví vikáři ve farnostech a závěry panu arcibiskupovi představí. Farníci (minimálně členové rad) mají mít možnost se s vikářem setkat a případně sdělit připomínky k fungování farnosti. Ve Vinoři proběhne tato návštěva ve středu 14. prosince dopoledne. Protože to není úplně vyhovující čas pro všechny, nabízím možnost věci napsat a v týdnu před vizitací předat Aničce Steinové.

Děkuji všem, kteří se podíleli na společné duchovní obnově s Kateřinou Lachmanovou minulou neděli. Pro vnitřní potřebu farnosti máme dovoleno se podělit o přednášku i s těmi, kteří to na obnovu nestihli. Pokud byste někdo měl zájem o nahrávku, dejte mi vědět e-mailem.