Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 4.6. do 11.6.2023 - 23. týden

neděle 4.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. S KÁZÁNÍM PRO DĚTI.
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za Boží požehnání pro dceru Editku a poděkování za dar jejího života
pondělí 5.6. památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Farní sál 17:00 Akce Pondělky 12+
online 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch
úterý 6.6. sv. Norberta, biskupa
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá za požehnání pro syna Matěje
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
15:00 Akce Setkání seniorů
čtvrtek 8.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Prosba o Boží požehnání a dar uzdravení pro patera Blažeje, dominikána.
17:35 Adorace Možnost přijmout svátost smíření (zpověď) do 18:25.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 9.6. sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 10.6. sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Farní sál 09:00 Akce farní brigáda
neděle 11.6. 10. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za uzdravení, posilu v nemoci a požehnání pro Lucku, Dominika a Natálii
18:00 Akce koncert Pavla Švestková zpěv doprovázena hrou na harfu Vstupné dobrovolné.

Velké poděkování patří všem organizátorům páteční Noci kostelů. I vám všem, kteří jste tuto akci doprovodili modlitbou. Počet návštěvníků kostela byl 264.

Nové číslo časopisu Remigius, ve kterém se mimo jiné dozvíte o rekonstrukci varhan, najdete na stolku vzadu v kostele.