Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 28.1. do 4.2.2024 - 05. týden

neděle 28.1. 4. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Poděkování za boží ochranu pro Lukáše a prosba o zdraví celé živé rodiny
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Za Tomáše a Veroniku s prosbou o Boží požehnaní, dary Ducha svatého a pomoc Matky Boží. Ať dobrý Bůh pomůže Verunce během zkoušek na gymnázium.
pondělí 29.1. pondělí 4. týdne v mezidobí
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí 1. - 2. třída s Míšou
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online, vede Toník Škoch
úterý 30.1. úterý 4. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za nová knezska a řeholní povolání.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
čtvrtek 1.2. čtvrtek 4. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Za zemřelé rodiče Májkovy s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu.
18:00 Adorace
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
16:30 Akce Náboženství dětí 8+ s Lídou a Aničkou
17:45 Akce Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka , nebo sobotní památka Panny Marie
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Akce úklid kostela a fary
neděle 4.2. s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za zmírnění potíží a uzdravení syna Karla


 

V neděli 11. 2. při mši svaté bude udělena svátost pomazání nemocných. Tato svátost je určena všem nemocným jako posila v utrpení a možnost k uzdravení. K přijetí svátosti jsou tak pozváni všichni nemocní - ať již tělesně či psychicky. K přijetí svátosti je dobré se připravit: svátostí smíření případně účastí na povídání o svátosti, kdy bychom si o ní něco řekli. Možnosti budou: v neděli 4. 2. od 18:00 na faře v Čakovicích, při setkání seniorů 5. 2. od 15:00 v Čakovicích, 6. 2. od 9:30 ve Vinoři.

Farní charita děkuje všem koledníkům i dárcům tříkrálové sbírky za vybranou částku 39 248,- Kč.