Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 12.2. do 19.2.2023 - 07. týden

neděle 12.2. 6. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Za farnosti Čakovice a Vinoř. Při mši svaté bude udělována svátost nemocných.
pondělí 13.2. pondělí 6. týdne v mezidobí
Farní sál 17:00 Společenství 10+ a 12+ FILMOVÝ VEČER
19:30 Společenství dospělých
úterý 14.2. úterý 6. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Za Usmíření spravedlivosti Boží a dosažení milosti pravé lítosti a kajícnosti, kromě toho i odpuštění trestů za mé hříchy, za očistu svého rodu, uzdravení a dar zdraví
Farní sál 09:30 Setkání maminek s malými dětmi
18:30 Co je Bible a jak na ni?
čtvrtek 16.2. čtvrtek 6. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Poděkování a prosba o požehnání pro členy farních rad a za všechny, kteří svou službou, modlitbou a dary, pomáhají naší farní rodině, aby byla živá a otevřená.
17:35 Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 NENÍ Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 17.2. sv. Alexia a druhů, řeholníků
Farní sál 16:30 Modlitby matek
farnost Háje - mše svatá a setkání 08:00 Výlet seniorů do farnosti a komunitního centra Háje
sobota 18.2. sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Setkání ministrantů
neděle 19.2. 7. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:55 Sbírka Haléř sv. Petra
09:00 Za požehnání a dar spásy pro rodinu

Připomínáme kurz pro všechny, kteří by chtěli rozšířit své schopnosti čtení při bohoslužbách. Tuto sobotu se sejdeme v 10:00 v kostele sv. Remigia na cca hodinu. Kurz povede Kateřina Rozsová. Ještě máme několik volných míst.

V sobotu 25. 2. proběhne duchovní obnova pod vedením P. Miroslava Herolda ve Vinoři. Program, možnost přihlášení k obědu, zapsání dětí na hlídání nebo zapsání se na zpověď/duchovní rozhovor je možné v článku na webu farnosti Vinoř.

V letošním roce bychom rádi zrealizovali další část rekonstrukce dlažby před vchodem do kostela. V současné době čekáme na vyjádření k žádosti o závazné stanovisko památkového úřadu. Následovat bude sestavení rozpočtu a hledání zhotovitele. Pokud byste chtěli přispět na tento projekt, můžete buď do kasičky u vchodu, nebo na farní účet. Pro lepší identifikaci daru zadejte V.S. 4018, který odkazuje na knihu proroka Ezechiela a jeho popis chrámu.

Společně s ekonomickou i pastorační radou prosíme o modlitbu, čekají nás jednání ohledně plánované rekonstrukce fary na arcibiskupství.

Farní charita shání bydlení pro maminku a 10letého syna z Ukrajiny. Nyní bydlí v rodině v Třeboradicích, ale z důvodu stěhování je nutné najít pro rodinu nové bydlení nejlépe v naší městské části a v okolí. Případnou nabídku směřujte na V. Žofákovou nebo přes Farní charitu. Děkujeme.