Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 12.2. do 19.2.2023 - 07. týden

neděle 12.2. 6. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za farnosti Čakovice a Vinoř. Při mši svaté bude udělována svátost nemocných.
pondělí 13.2. pondělí 6. týdne v mezidobí
Farní sál 17:00 Akce Společenství 10+ a 12+ FILMOVÝ VEČER
19:30 Akce Společenství dospělých
úterý 14.2. úterý 6. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za Usmíření spravedlivosti Boží a dosažení milosti pravé lítosti a kajícnosti, kromě toho i odpuštění trestů za mé hříchy, za očistu svého rodu, uzdravení a dar zdraví
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
18:30 Akce Co je Bible a jak na ni? Cyklus přednášek a setkání o Bibli a tím, co je možné v ní nalézt a co ne.
 1. Kde se vzala Bible a co od ní můžu čekat? Slovo Boží a slovo lidské 8. 11. 2022
 2. SZ – Knihy Mojžíšovy 22. 11. 2022
 3. SZ – Historické knihy 6. 12. 2022
 4. SZ – Proroci 20. 12. 2022
 5. SZ – Žalmy a knihy mudroslovné 3. 1. 2023
 6. NZ – evangelia 17. 1. 2023
 7. NZ – skutky apoštolů, katolické listy 31. 1. 2023
 8. NZ – apoštol Pavel 14. 2. 2023
 9. NZ – Janovy listy, Apokalypsa 28. 2. 2023
čtvrtek 16.2. čtvrtek 6. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Poděkování a prosba o požehnání pro členy farních rad a za všechny, kteří svou službou, modlitbou a dary, pomáhají naší farní rodině, aby byla živá a otevřená.
17:35 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Akce NENÍ Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 17.2. sv. Alexia a druhů, řeholníků
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
farnost Háje - mše svatá a setkání 08:00 Akce Výlet seniorů do farnosti a komunitního centra Háje Sraz v 8 hod. na zastávce autobusu 136 Čakovický zámek. Mohou se přidat i zájemci, kteří na setkání seniorů nedochází.
sobota 18.2. sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Akce Setkání ministrantů
 • Pro kluky a holky, kteří chtějí pomáhat u oltáře.
 • Každé setkání trvá cca hodinu během které se jednak snažíme trochu něco dozvědět o ministrování, procvičit si konkrétní dovednosti a také si užít nějakou zábavu.
 • Pozvání je pro ty, kteří už ministrují i pro ty, kteří by chtěli začít.
neděle 19.2. 7. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:55 Oznámení Sbírka Haléř sv. Petra
09:00 Mše svatá Za požehnání a dar spásy pro rodinu

Připomínáme kurz pro všechny, kteří by chtěli rozšířit své schopnosti čtení při bohoslužbách. Tuto sobotu se sejdeme v 10:00 v kostele sv. Remigia na cca hodinu. Kurz povede Kateřina Rozsová. Ještě máme několik volných míst.

V sobotu 25. 2. proběhne duchovní obnova pod vedením P. Miroslava Herolda ve Vinoři. Program, možnost přihlášení k obědu, zapsání dětí na hlídání nebo zapsání se na zpověď/duchovní rozhovor je možné v článku na webu farnosti Vinoř.

V letošním roce bychom rádi zrealizovali další část rekonstrukce dlažby před vchodem do kostela. V současné době čekáme na vyjádření k žádosti o závazné stanovisko památkového úřadu. Následovat bude sestavení rozpočtu a hledání zhotovitele. Pokud byste chtěli přispět na tento projekt, můžete buď do kasičky u vchodu, nebo na farní účet. Pro lepší identifikaci daru zadejte V.S. 4018, který odkazuje na knihu proroka Ezechiela a jeho popis chrámu.

Společně s ekonomickou i pastorační radou prosíme o modlitbu, čekají nás jednání ohledně plánované rekonstrukce fary na arcibiskupství.

Farní charita shání bydlení pro maminku a 10letého syna z Ukrajiny. Nyní bydlí v rodině v Třeboradicích, ale z důvodu stěhování je nutné najít pro rodinu nové bydlení nejlépe v naší městské části a v okolí. Případnou nabídku směřujte na V. Žofákovou nebo přes Farní charitu. Děkujeme.