Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 24.12. do 1.1.2024 - 01. týden

neděle 24.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ, Štědrý den
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za uzdravení vztahů v rodině a požehnání a dary Ducha sv. pro děti i manžela.
10:00 Akce Rozdávání Betlémského světla
14:00 Akce J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - SBOR CAMERATA PRAHA A SÓLISTÉ
16:00 Mše svatá pro děti Za všechny nešťastné děti na světě.
22:00 Mše svatá Za obyvatele obcí naší farnosti.
pondělí 25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za celou rodinu, prosba o milosrdenství pro zemřelé a požehnání pro živé členy.
online 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Toník Škoch
úterý 26.12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za živé i zemřelé členy rodiny Friedlovi
15:00 Akce vánoční koncert Gaudium Cantorum
neděle 31.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za živé a zemřelé členy rodiny Janstovi
22:00 Mše svatá Za manželé Feltovi aby zůstali spolu.
kostel Podolanka 16:30 Akce Putování na mši sv. do Cvrčovic s farností Vinoř, více na webu farnosti Vinoř
pondělí 1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za zemřelého Jakuba v den výročí, za zemřelého Viktora a za živou a zemřelou rodinu.
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Za nemocného kamaráda Josefa, za posilu pro něj i pro celou jeho rodinu
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online, vede Toník Škoch

Příští neděli se můžete připojit k putování ze Satalic do Cvrčovic. Zakončíme společnou mší svatou na poděkování za uplynulý rok. Po mši bude společné setkání, maličkosti na společný stůl vítány. Na Nový rok se vydáme na putování i po naší farnosti. Zakončíme společnou mší v Letňanech v 18:00, svátečním kazatelem bude Michael Špilar, farář z Prahy - Chodova. Podrobnosti, časy a trasy najdete na webových stránkách.

Na začátku ledna nás čeká tříkrálová sbírka, dobrovolníci na koledníky se mohou hlásit Aničce Steinové.

Kdo z mladších ročníků má rád hory a zvlášť lyžování (což teda nepochopím) a chtěl by si svoje dovednosti zlepšit, to vše v prostředí super party, kvalitních instruktorů, a dokonce s duchovním servisem nechť se odváží na hory s KSK. Více informací na či webu.