Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 15.10. do 22.10.2023 - 42. týden

neděle 15.10. 28. neděle v mezidobí, s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za živou i zemřelou rodinu Dvořákovu
18:00 Akce Koncert smyčcového orchesrtu ARCHI z Kolína Zazní melodie klasické a filmové hudby.
klášter ve Štěkni 00:01 Akce Víkend pro rodiny Společná duchovní obnova pro manžele a rodiny.
pondělí 16.10. sv. Hedviky, řeholnice
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí 1.- 2. třída s Míšou
online 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Toník Škoch
úterý 17.10. památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkávání maminek s malými dětmi probíhá každé úterý od 9:30 na faře nebo na farní zahradě. V případě zájmu nás prosím dopředu kontaktujte (kdyby nám např. náhle onemocněly děti a setkání se muselo zrušit). Telefon: Markéta 723 546 600, Eva 737 378 801. Více informací v plakátu.
Rády přijmeme mezi sebe i ukrajinské maminky s dětmi!
17:00 Akce Setkání 12+ s Anežkou Hesovou
čtvrtek 19.10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Akce modlitba růžence
17:30 Mše svatá Za Boží požehnání pro syny
18:00 Adorace Adorace s možností zpovědi (svátosti smíření) do 18:55.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
16:30 Akce náboženství dětí 8-10 let s Lídou a Aničkou
17:45 Akce Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 20.10. pátek 28. týdne v mezidobí
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek V naší farnosti se schází modlitební skupinky hnutí Modlitby matek. První skupinka se schází zpravidla v pátek v 16:30 na faře. Budeme velice rády za vaši účast, prosíme, kontaktujte nás. Kontakt: [email protected]
Informace o průběhu modlitebního setkání naleznete zde: http://www.modlitbymatek.cz/modlitebni-setkani.
sobota 21.10. bl. Karla Rakouského, nebo sobotní památka Panny Marie
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 08:00 Akce pouť prvokomunikantů - sraz v 8 hod. u fary
neděle 22.10. doprovodí čakovická schola
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za sestru, aby dostala sílu a dary Ducha svatého pro těžké období a za odpuštění
10:00 Akce Misijní koláč - akce na podporu Papežského misijního díla

Příští neděli bude opět akce Misijní koláč na podporu Papežských misijních děl. Prosíme všechny, kteří by chtěli něco dobrého upéct, aby výrobky přinesli v neděli přede mší a položili je na připravený stůl před kostelem nebo uvnitř podle počasí. Děkujeme. Minulý rok se vybralo 7121,- Kč. Sbírka v kostele bude věnována misijní činnosti církve.

Ve středu 18. října proběhne celosvětová iniciativa Milion dětí se modlí růženec. Pokud máte zájem se připojit, vzadu na stolku je letáček s bližšími informacemi.

Na stolku vzadu je také k dispozici nové číslo farního časopisu Remigius, kde se můžete mimo jiné dozvědět o projektu restaurování varhan. Během posvícení se prodejem oplatků na tento projekt vybralo 20.062,- Kč.

Možnost zakoupit si oplatky bude i po nedělní mši za 14 dní tedy 29. 10. a nebo na faře po domluvě s pastorační asistentkou.

P. František srdečně zve na čtyři setkání nad tématy smíření, odpuštění, hřích a zpověď. První setkání proběhne na faře v úterý 24. 10. od 18:30

V sobotu 21. 10. se koná pouť všech dětí, rodičů a sourozenců, kteří v uplynulých dvou letech přistoupili k prvnímu svatému přijímání. Na Pouť také zveme i ministranty. Mše svatá v katedrále se koná od 10:00. V 9:00 začíná předprogram. Sraz dětí i rodičů, kteří by chtěli jet společně s P. Františkem je v 8.00 u fary v Čakovicích. Případní zájemci se prosím ozvěte buď P. Františkovi nebo Aničce Steinové.