Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 26.2. do 5.3.2023 - 09. týden

neděle 26.2. 1. NEDĚLE POSTNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za zemřelou Jarmilu Barboříkovou
pondělí 27.2. pondělí 1. postního týdne
Farní sál 17:00 Akce Společenství 10+
19:30 Akce Modlitební setkání - vede Toník Škoch
úterý 28.2. úterý 1. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za Boží ochranu pro dceru a syna a za celou rodinu (živou i zemřelou)
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Oznámení Konzultace Farní charity (nejen pro seniory a pečující osoby) vede Vl. Fryč
18:30 Akce Co je Bible a jak na ni? Cyklus přednášek a setkání o Bibli a tím, co je možné v ní nalézt a co ne.
  1. Kde se vzala Bible a co od ní můžu čekat? Slovo Boží a slovo lidské 8. 11. 2022
  2. SZ – Knihy Mojžíšovy 22. 11. 2022
  3. SZ – Historické knihy 6. 12. 2022
  4. SZ – Proroci 20. 12. 2022
  5. SZ – Žalmy a knihy mudroslovné 3. 1. 2023
  6. NZ – evangelia 17. 1. 2023
  7. NZ – skutky apoštolů, katolické listy 31. 1. 2023
  8. NZ – apoštol Pavel 14. 2. 2023
  9. NZ – Janovy listy, Apokalypsa 28. 2. 2023
čtvrtek 2.3. čtvrtek 1. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá poděkování za dar života dcery Agnes a prosba za Boží požehnání pro dcery a syna
17:35 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
pátek 3.3. pátek 1. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Akce Křížová cesta vede Anna Šváchová - křížová cesta pro děti a rodiny
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 5.3. 2. NEDĚLE POSTNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za farnosti Čakovice a Vinoř. S kázáním pro děti.
 

Do rodinných kalendářů si můžete zapsat víkend 13. - 15. října. Po roční přestávce se připravuje další víkendová duchovní obnova pro manžele.