Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 12.11. do 19.11.2023 - 46. týden

neděle 12.11. 32. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za Romanovo uzdravení
pondělí 13.11. památka sv. Anežky České, panny
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí 1.- 2. třída s Míšou
19:30 Akce Společenství dospělých
úterý 14.11. úterý 32. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za živou i zemřelou rodinu Knocikovu.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkávání maminek s malými dětmi probíhá každé úterý od 9:30 na faře nebo na farní zahradě. V případě zájmu nás prosím dopředu kontaktujte (kdyby nám např. náhle onemocněly děti a setkání se muselo zrušit). Telefon: Markéta 723 546 600, Eva 737 378 801. Více informací v plakátu.
Rády přijmeme mezi sebe i ukrajinské maminky s dětmi!
18:00 Akce Setkání nad tématem: smíření, odpuštění, hřích, zpověď
středa 15.11. sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Farní sál 19:30 Akce Ekonomická rada
čtvrtek 16.11. sv. Markéty Skotské
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Za požehnání pro maminku Danielu
18:00 Adorace Adorace s možností zpovědi (svátosti smíření) do 18:55.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
16:30 Akce náboženství dětí 8-10 let s Lídou a Aničkou
pátek 17.11. památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek V naší farnosti se schází modlitební skupinky hnutí Modlitby matek. První skupinka se schází zpravidla v pátek v 16:30 na faře. Budeme velice rády za vaši účast, prosíme, kontaktujte nás. Kontakt: [email protected]
Informace o průběhu modlitebního setkání naleznete zde: http://www.modlitbymatek.cz/modlitebni-setkani.
sobota 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, nebo sobotní památka Panny Marie
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Akce Setkání ministrantů
neděle 19.11. 33. neděle v mezidobí, s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Poděkování za dar života a prosba za dar víry pro syna Nikodéma.

Děkuji všem za společnou pouť a výlet. Zvláště Magdaléně Rytinové, Aničce Steinové a dalším pomocníkům s organizací.

V úterý proběhne další setkání našich rozhovorů o smíření, tentokrát to bude na téma: Zpověď. Setkání mimořádně bude už od 18:00.

Od 1. do 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka. Hledáme malé i velké dobrovolníky, kteří by pomohli s koledováním. Rádi bychom nabídli ve čtvrtek 30.11. a sobotu 9.12. zakoupení perníčků, kterými by  lidé podpoří naši farní charitu. Můžete se zapojit do společného pečení. Dobrovolníci se mohou hlásit Aničce Steinové.

Sekce pro mládež České biskupské konference hledá kolegu/kolegyni do kolektivu na pozici
pracovník sekretariátu-manažer administrativy. Kontaktní osoba je P. Roman Kubín – ředitel Sekce pro mládež ČBK. Shodou okolností tu bude zastupovat ve čtvrtek 23. 11. na mši svaté, zájemci se ho na podrobnosti mohou zeptat.