Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 28.5. do 4.6.2023 - 22. týden

neděle 28.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za farnosti v Čakovicích a ve Vinoři.
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro Marii Veleckou.
pondělí 29.5. památka Panny Marie Matky Církve
online 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch
úterý 30.5. památka sv. Zdislavy
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Poděkování za život maminky, která by dnes oslavila 90. Narozeniny a Prosba, o požehnání pro její dcery a jejich rodiny,
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Akce Konzultace Farní charity Konzultace Farní charity (nejen pro seniory a pečující osoby) vede Vl. Fryč
středa 31.5. svátek Navštívení Panny Marie
Farní sál 19:00 Akce Pastorační rada
čtvrtek 1.6. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Za rodinu Jediňákovu.
17:35 Adorace Během adorace možnost přijetí svátosti smíření.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 2.6. sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Farní kostel sv. Remigia 14:00 Akce Noc kostelů
sobota 3.6. památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Tismice Akce výlet do Tismic - mše sv.
neděle 4.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. S KÁZÁNÍM PRO DĚTI.
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za Boží požehnání pro dceru Editku a poděkování za dar jejího života

Na akci Noc kostelů prosíme o zapsání se do tabulky k hlídání kostela a zapisování účastníků nebo případně upéct něco dobrého pro účastníky dětského programu. Farní charita bude mít v kostele také svoji prezentaci, činnost charity bude možné podpořit zakoupením perníčků, proto pokud by měl někdo čas a chuť upéct perníčky, budeme moc rádi. Vše můžete donést ve čtvrtek nebo v pátek. Více informací u Evy Jelínkové nebo Aničky Steinové.

K Noci kostelů je vzadu na stolku připravena krabice, kam můžete vhodit své dotazy či otázky do diskuze Pánbíčkáři nebo křesťané 21. století?, která začíná v pátek od 19:30

Pokud máte dotaz či námět pro členy pastorační rady, napište ho a vhoďte do krabice na stolku. Setkání PR bude ve středu 31. 5. od 19 hod. Děkujeme za modlitbu.

V neděli 11. 6. od 18 hod. zveme na koncert Chrámové rozjímání, plakátek najdete na nástěnce kostela.