Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 27.8. do 3.9.2023 - 35. týden

neděle 27.8. 21. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za odpuštění všem, komu náš rod kdy ublížil.
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Za dar zdraví, obrácení a setkání s Boží láskou pro paní Agátu Vlasákovou
pondělí 28.8. památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
online 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Toník Škoch
úterý 29.8. památka Umučení sv. Jana Křtitele
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Bohoslužba slova Bohoslužba slova, vede jáhen Honza Špaňhel.
čtvrtek 31.8. čtvrtek 21. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá za odpuštění všech provinění v rodě Vojpichů 
neděle 3.9. 22. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Boží požehnání pro P. Stanislawa a jáhna Honzu, kteří v těchto dnech oslaví své narozeniny.

Poděkování Honzovi Zelenkovi za zajištění nových zábran na vstupní mříž.

Příští neděli udělí P. František požehnání prvňáčkům, studentům, učitelům a katechetkám. 

10. 9. budou mše svaté také odpoledne od 13:00 v Třeboradicích a od 16:00 v Letňanech.