Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 14.5. do 21.5.2023 - 20. týden

neděle 14.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, DOPROVÁZÍ DĚTSKÁ SCHOLA ČAKOLALA
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za + Angelu Štrnalovou. Máme možnost přispět na pronásledované křesťany, složenka je vzadu na stolku.
17:00 Akce Koncert hudební festival
pondělí 15.5. pondělí 6. velikonočního týdne
Farní sál 17:00 Akce Pondělky 12+
online 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch
úterý 16.5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Poděkování za zázraky v životě pro Lukáše Kroba, jeho rodiče a sestru Anežku.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
čtvrtek 18.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Farní kostel sv. Remigia 16:30 Akce modlitba růžence
17:00 Mše svatá Za Elišku a další maturanty.
17:35 Adorace Adorace s možností přijmout svátost smíření (zpověď).
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
poutní místo Hájek 10:00 Akce pouť seniorů do františkánského kláštera v Hájku, mše svatá ve 12 hod.
pátek 19.5. pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 20.5. sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
klášter Drasty 09:00 Akce brigáda v klášteře Drasty, individuální doprava
neděle 21.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Poděkování za život Anežky Krobové, která dnes oslavuje své 9. narozeniny. Poděkování za zdraví pro Anežku, bratra Lukáše a rodiče Honzu a Lenku.

V sobotu 27.5. zveme na svatodušní vigilii od 20 hod. v našem kostele. Příští týden v ohláškách a na webu představíme program tohoto večera. Ale již dnes zveme k devítidenní modlitbě k Duchu svatému, která se začíná modlit v pátek po Nanebevstoupení Páně (tedy tento pátek) a končí o vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého. Rádi bychom měli tuto modlitbu společnou, a proto budeme rádi, pokud využijete tu, kterou máte před sebou na lavici nebo vzadu na stolku a odnesete si ji domů.

“Bože, ty nám sesíláš svého Ducha,               
aby nás osvěcoval světlem pravdy;
dej, ať nám, našim blízkým,
naší farnosti ani naší zemi
tato jeho pomoc nikdy nechybí,
abychom se dobře rozhodovali
a správně jednali.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.”

Příští sobotu 20. 5. a v sobotu 17. 6. se můžete připojit k brigádě v klášteře Drasty u sester karmelitek. Pokud by někdo měl zájem o odvoz autem, prosím kontaktujte Aničku Steinovou. Brigády začínají v 9 hod. 

Pokud máte zájem podpořit výstavbu kláštera jinak, je možné zakoupit lístek na benefiční koncert Hradišťanu, který se uskuteční v bazilice sv. Markéty na Břevnově v úterý 6. 6. od 19:30 hod. Více na plakátku na nástěnce.

Také chystáme farní brigádu a to v sobotu 10. 6. Pokud máte ještě volné místo v diáři, budeme rádi pokud si uděláte čas a přijdete pomoci s úklidem kostela a fary.