Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 4.12. do 11.12.2022 - 49. týden

neděle 4.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Za zemřelou babičku Máriu a kmotra Dušana
pondělí 5.12. pondělí 2. adventního týdne
Farní sál 17:00 Setkání 12+ s Anežkou
19:30 Modlitební setkání - vede Tonda Škoch
úterý 6.12. sv. Mikuláše, biskupa
Farní kostel sv. Remigia 06:30 Za posilu v nemoci.
Farní sál 09:30 Setkání maminek s malými dětmi
15:00 Setkání seniorů
18:30 Co je Bible a jak na ni?
čtvrtek 8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Farní kostel sv. Remigia 16:30 modlitba růžence
17:00 Za zemřelé rodiče Zdenu a Jiřího
17:30 Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 9.12. sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Farní sál 16:30 Modlitby matek
neděle 11.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Na úmysl dárce - požehnání pro rodinu.

 

 

V pondělí 5. 12. odpadá náboženství s Míšou od 15:30 hod. 

Děkujeme paní Markétě Žerdíkové za vytvoření krásného adventního věnce.

V sobotu 10. 12. bude odpoledne otevřen kostel. Od 17:00 pak bude komentovaná prohlídka.

V neděli 11.12. od 17:00 jste zváni na adventní koncert sboru Camerata.

Adventní zpovídání pro děti a rodiče bude v úterý 13. 12. od 17:00 ve Vinoři. Pro dospělé nabízím zpovědní den v Čakovicích 20. 12. také od 17:00, zpovídat se bude vždy do vyčerpání zásob kajícníků.

Nový otec arcibiskup Jan se snaží co nejdříve poznat farnosti v arcidiecézi. Jedním z nástrojů jsou vizitace, která provedou okrskoví vikáři ve farnostech a závěry panu arcibiskupovi představí. Farníci (minimálně členové rad) mají mít možnost se s vikářem setkat a případně sdělit připomínky k fungování farnosti. Ve Vinoři proběhne tato návštěva ve středu 14. prosince dopoledne. Protože to není úplně vyhovující čas pro všechny, nabízím možnost věci napsat a v týdnu před vizitací předat Aničce Steinové.

Děkuji všem, kteří se podíleli na společné duchovní obnově s Kateřinou Lachmanovou minulou neděli. Pro vnitřní potřebu farnosti máme dovoleno se podělit o přednášku i s těmi, kteří to na obnovu nestihli. Pokud byste někdo měl zájem o nahrávku, dejte mi vědět e-mailem.