Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 31.3. do 7.4.2024 - 14. týden

neděle 31.3. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá +za živou a zemřelou rodinu Špičákovu, Novotnou, Oralovu a Vičíkovu - za obrácení a dar víry
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Za farnosti v Čakovicích a ve Vinoři.
pondělí 1.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za rodinu Sobotkovou a Veckovou a za uzdravení
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online, vede Toník Škoch
úterý 2.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za Jakuba a další maturanty.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
15:00 Akce Setkání seniorů - povídání o misiích
17:00 Akce setkání 12+ s Anežkou Hesovou
čtvrtek 4.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Za Lenku - poděkování za zdraví; za malou Gábinku a její rodiče, aby se dostala do speciální školy, kterou mají vybranou a za kamarádku Helču, aby ji šly dobře přijímačky na střední školu.
18:00 Adorace Adorace s možností svátosti smíření do 19:00.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
16:30 Akce Náboženství dětí 8+ s Lídou a Aničkou
17:45 Akce Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 5.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 6.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Farní kostel sv. Remigia 08:45 Bohoslužba slova Společná modlitba Ranních chval před farní brigádou.
Farní sál 09:00 Akce brigáda na faře a farní zahradě
neděle 7.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Farní kostel sv. Remigia 08:55 Akce Sbírka na obnovu dveří fary. Sbírka dnešní neděle je určena na opravu hlavního vstupu fary. Rozpočet opravy je 90 000 Kč.
Můžete přispět také na účet: 245009329/0800 s VS: 2019.
09:00 Mše svatá Za dar uzdravení duše i těla a uzdravení vztahů v rodině.

Děkuji všem, kdo pomáhali během Velikonoc: Schole, těm, kteří zdobili kostel (Kulawiecovi, Renata), lektorům, ministrantům a dalším.

V sobotu dopoledne bude farní brigáda v kostele, ale hlavně na faře. Čeká nás nejen úklid, ale také drobné stavební práce. Zájemci o pomoc - dejte vědět že dorazíte buď Aničce nebo P. Františkovi z důvodu lepší organizace práce. Před brigádou bude možnost společné modlitby ranních chval.

Příští neděli bude sbírka určena pro opravu vchodových dveří přízemí fary. Jde o další krok v rámci rekonstrukce. Další informace naleznete na webu.

V neděli 7. 4. začíná příprava na biřmování. Sejdeme se ve Vinoři na faře v 18:00. Příprava je určena všem, kteří uvažují o přijetí svátosti biřmování. Od poloviny dubna také začne další běh přípravy na křest.

Příští neděli neděli odpoledne jste zváni na Černý most na Den smíření na místě plánovaného kostela Božího milosrdenství. Podrobnosti na plakátku na nástěnkách.