Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 25.9. do 2.10.2022 - 39. týden

neděle 25.9. 26. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Za + Janu Ratičovou
Kaple Povýšení sv. Kříže v Letňanech 16:00 Od 16:00 proběhne bohoslužba u kapličky v Letňanech v rámci Letňanského posvícení. Bude následovat divadlo pro děti od 17:00, od 18:30 hraje kapela Feferon. Více informací zde
pondělí 26.9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Farní kostel sv. Remigia 19:30 Modlitební setkání - vede Tonda Škoch
Farní sál 15:30 Náboženství dětí - předškoláci, 1. - 2. třída
17:00 Setkání dětí 10+
úterý 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Farní sál 09:30 Setkání maminek s malými dětmi
středa 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Basilika sv. Václava, Stará Boleslav 08:30 Mši svatou od 8:30 v rámci Národní pouti bude sloužit P. František. Dnes v Čakovicích mše svatá nebude a tak jste srdečně zváni se zúčastnit právě Národní pouti. Mše svaté jsou v basilice v 7:30 a 8:30, hlavní bohoslužba proběhne na Mariánském náměstí od 10:00.
čtvrtek 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Za dar zdraví a požehnání pro Jiřího
17:30 Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Farní sál 16:30 Modlitby matek
sobota 1.10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Farní brigáda
neděle 2.10. 27. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Posvícenská mše svatá. Úmysl mše: za farnosti Čakovice a Vinoř.
Farní zahrada 15:00 Farní den