Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 27.11. do 4.12.2022 - 48. týden

neděle 27.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Farní kostel sv. Remigia 08:59 Akce Žehnání adventních věnců Na začátku mše svaté požehnáme jak kostelní, tak i přinesené adventní věnce.
09:00 Mše svatá Za uzdravení kamarádky Markéty, za dar znovuobrácení Ondřeje a za požehnání celé jejcih rodiny
Zámek v Čakovicích 16:00 Akce Duchovní obnova s Katkou Lachmanovou Duchovní obnova s Katkou Lachmanovou
pondělí 28.11. pondělí 1. adventního týdne
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí - předškoláci, 1. - 2. třída
17:00 Akce Setkání dětí 10+
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch. Přes platformu Zoom, kliknutím na tento odkaz.
úterý 29.11. úterý 1. adventního týdne
Farní kostel sv. Remigia 06:30 Bohoslužba slova Bohoslužbu slova s roráty povede Honza Špaňhel.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkání maminek s malými dětmi
čtvrtek 1.12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá ( volná intence )
pátek 2.12. pátek 1. adventního týdne (1. pátek v měsíci)
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 4.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za zemřelou babičku Máriu a kmotra Dušana

Děkuji všem, kteří se zapojili do příprav a průběhu oslav mons. Bradny, zvláště Pavlíně Maškové za přípravu výstavy celé akce, Michalu Arnotovi za přednášky, schole a dalším dobrovolníkům. 

Dnes od 16:00 bude duchovní obnova v Čakovickém zámku. Pro děti bude zajištěno hlídání. Kateřina Lachmanová s sebou přiveze pár kusů knih k případnému zakoupení. Během duchovní obnovy budu k dispozici pro zpověď/duchovní rozhovor.

V úterý začnou rorátní bohoslužby. Budou každé úterý během adventu od 6:30. Po rorátech jste zváni na faru ke společné snídani z vlastních zásob.

Příští rok v létě bude světové setkání mládeže (16+) v Lisabonu. Z vinořské farnosti uvažují o účasti Kája a Dominik Hájkovi a Bára Bílková. Pokud byste se chtěli přidat, ozvěte se, prosíme, Karolíně Hájkové (+420 733 741 662). Při přihlášení do 17. 12. 2022 je možná sleva.

Hledání nájemního bydlení: pokud byste někdo věděl o možnosti nájemního bydlení pro paní, původem z Ukrajiny, která už delší dobu pracuje v Čechách jako uklízečka, dejte prosím, vědět panu Kurkinovi (721 235 243).